Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius
Lietuva

Institute of the Lithuanian Language
Petro Vileišio St 5
LT-10308 Vilnius
Lithuania

Principal Contact

Vilija Sakalauskienė

Support Contact

Agnė Aleksaitė