Žurnalai

 • Acta Linguistica Lithuanica

  ISSN 1648-4444 (spausdintinis)
  ISSN 2669-218X (elektroninis)

  Mokslo žurnalas Acta Linguistica Lithuanica leidžiamas nuo 1957 m. (iki 1999 m. vadinosi Lietuvių kalbotyros klausimai). Žurnale spausdinami straipsniai, susiję su lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais, bendrosios ir lyginamosios kalbotyros problemomis, naujausiomis lingvistikos kryptimis ir metodais.
  Per metus išeina du Acta Linguistica Lithuanica tomai.
  Vyriausioji redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė.
  Prieiga prie žurnalo turinio yra atvira, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu, skaitytojams suteikiama teisė neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar skelbimo mokesčiai.

 • Bendrinė kalba

  ISSN 2351-7204 (elektroninis)

  Žurnalas Bendrinė kalba leidžiamas nuo 1961 m. (iki 2014 m. vadinosi Kalbos kultūra). Elektroninė žurnalo versija pradėta leisti nuo 2014 m. Iki 2018 m. pabaigos žurnale Bendrinė kalba daugiausia straipsniai buvo spausdinami lietuvių kalba. Pagrindinė žurnalo kryptis buvo lietuvių bendrinės kalbos teorijos plėtojimas, ja pagrįstų bendrinės kalbos sistemos bei vartosenos problemų, kalbos normų raidos, kalbų politikos ir kalbinių nuostatų nagrinėjimas. Visi žurnalo numeriai prieinami adresu http://www.bendrinekalba.lt/.
  Nuo 2019 m. Bendrinė kalba – tarptautinio statuso siekiantis elektroninis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, kurio tematika – lietuvių ir kitų kalbų variantiškumas, kalbos politikos, teorijos, vartosenos, tvarkybos ir kiti su (bendrine) kalba ir jos tarmėmis susiję aspektai. Taip pat svarbūs kalbos norminimo klausimai. Daug dėmesio skiriama tarpdalykiškumui: autoriai kviečiami spausdinti publikacijas, atskleidžiančias bendrinės kalbos (taip pat jos variantų, paribių) ir komunikacijos, informacinių technologijų, vertimų, edukologijos, filosofijos, muzikologijos, istorijos ir kitų artimų dalykų tyrimų sąsajas, galimybes ir sprendimus. Pasirinkta žurnalo tematika ir tarpdalykiškumas stiprina tarptautinį įvairių šalių ir kalbų mokslininkų bendradarbiavimą, leidžia skleistis inovatyvioms idėjoms, spartina keitimąsi aktualia informacija, tyrimais ir patirtimi.
  Vyriausioji žurnalo redaktorė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.
  Prieiga prie žurnalo turinio yra atvira, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu, skaitytojams suteikiama teisė neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar skelbimo mokesčiai.

 • Terminologija

  ISSN 1392-267X (spausdintinis)
  ISSN 2669-2198 (elektroninis)

  Terminologija – tarptautinis recenzuojamas lietuvių ir bendrosios lingvistinės terminologijos mokslo žurnalas, leidžiamas kasmet nuo 1994 m. Terminologijai rūpi ir terminologijos teorija, ir praktika, stengiamasi apimti įvairias lietuvių terminijos sritis, pristatyti kitų šalių terminologijos patirtį, naujausias užsienio terminologijos idėjas.
  Per metus išeina vienas žurnalo numeris.
  Vyriausioji redaktorė dr. Albina Auksoriūtė.
  Prieiga prie žurnalo turinio yra atvira, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu, skaitytojams suteikiama teisė neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar skelbimo mokesčiai.