Teigiamų alelinių būdvardžių ir jų vedinių aktantų raiška

  • Loreta Vaičiulytė-Semėnienė
Esminiai žodžiai: į subjektą orientuotas alelinis predikatas, būdvardis, būdvardinis vedinys, aktantas, reciprokinė konstrukcija, morfosintaksinė raiška
Skyrius
Straipsniai