Models of Formation of Multi-Word Terms in Legal Acts of a Constitutional Nature in English and Lithuanian

  • Liudmila Mockienė
  • Sigita Rackevičienė
Keywords: term-formation, multi-word terms, contrastive analysis, pre-nominal modification, post-nominal modification

Abstract

KONSTITUCINĖS TEISĖS AKTŲ DAUGIAŽODŽIŲ TERMINŲ DARYBOS MODELIAI ANGLŲ IR LIETUVIŲ KALBOSE
    Straipsnyje analizuojami daugiažodžiai konstitucinės teisės terminai anglų ir lietuvių kalbomis, siekiama nustatyti ir sugretinti jų darybos modelius bei aptarti terminų darybos tendencijas tiriamose kalbose. Ištirti 595 daugiažodžiai terminai (daiktavardiniai junginiai, atliekantys terminų funkcijas): 347 terminai iš Lietuvos Respublikos (LR) teisės šaltinio ir 248 terminai iš Jungtinės Karalystės (JK) teisės šaltinių. Visi lietuviški terminai išrinkti iš vieno dokumento – Lietuvos Respublikos Konstitucijos (1992). JK konstitucinė teisė nėra kodifikuota, todėl angliški terminai buvo renkami iš svarbiausių konstitucinės teisės aktų – į šiuolaikinę anglų kalbą išverstų senųjų, bet tebegaliojančių teisės aktų Magna Carta (1297), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689) ir Act of Settlement (1700) bei XX–XXI amžių teisės aktų Parliament Act (1949), Human Rights Act (1998), House of Lords Act (1999) ir Fixed-term Parliaments Act (2011).
    Atlikta analizė leidžia daryti tokias išvadas:
    • Ir anglų, ir lietuvių kalboje dominuoja prepozicinė daugiažodžių terminų modifikacija, t.y. atributiniai dėmenys eina prieš pagrindinį terminų dėmenį. Tai rodo aiškią tendenciją svarbiausią informaciją (pagrindinį termino dėmenį) nukelti į junginio pabaigą.
    • Ištirtuose JK konstitucinės teisės aktuose 62 proc. daugiažodžių terminų yra sudaryti pagrindiniam dėmeniui prisijungiant atributinius dėmenis prepoziciškai. Vyrauja dvižodžiai terminai, kurių atributinis dėmuo yra būdvardis (Adj ← N: royal prerogative).
    • LR Konstitucijoje net 95 proc. daugiažodžių terminų yra sudaryti pagrindiniam dėmeniui prisijungiant atributinius dėmenis prepoziciškai. Dominuoja dvižodžiai terminai, kurių atributinis dėmuo yra kilmininko linksnio daiktavardis arba būdvardis, suderintas su pagrindiniu dėmeniu (Ngen ← Nx, Adjx ← Nx: tautos suverenitetas, antikonstitucinis veiksmas).
    • Lietuvių kalbos daugiažodžių terminų prepozicinių darybos modelių įvairovė didesnė nei anglų kalbos: lietuvių kalbos medžiagoje nustatyti 9 prepoziciniai darybos modeliai, iš kurių 4 turi įvairių variantų, o anglų kalbos medžiagoje – 6, iš kurių 1 turi keletą variantų.
    • 36 proc. anglų kalbos daugiažodžių terminų yra sudaryti pagrindiniam dėmeniui prisijungiant atributinius dėmenis postpoziciškai. Tarp šių terminų vyrauja junginiai, kuriuose atributinis dėmuo yra prielinksninė konstrukcija (N → prielinksninė konstrukcija: Act of Parliament).
    • Lietuvių kalbos medžiagoje postpozicinė modifikacija nustatyta tik 4,5 proc. terminų, atributiniai dėmenys taip pat dažniausiai prisijungiami per prielinksnį (N x → prielinksninė konstrukcija: pajamos iš valstybinio turto).
    • Daugiažodžiai terminai, sudaryti naudojant tiek prepozicinę, tiek postpozicinę modifikaciją, reti tiek anglų, tiek lietuvių kalboje, jų rasta vos po keletą.
    • Abiejų kalbų medžiagoje pastebėta ta pati tendencija – kuo sudėtingesni modeliai, tuo jų produktyvumas mažesnis. Tai rodo, kad abiejų kalbų terminų kūrėjai stengiasi laikytis kalbos ekonomijos principo.
    Darybos modelių analizė atskleidžia pagrindines konstitucinės teisės terminų darybos tendencijas anglų ir lietuvių kalbose. Analizės rezultatai gali būti naudingi terminų kūrėjams ir vertėjams, suteikti idėjų, kaip kurti naujus bei tobulinti jau vartojamus terminus. Nustatyti terminų darybos modeliai gali būti naudojami, kuriant kompiuterines programas automatiniam terminų atpažinimui.

Section
Terminology and the Present