Senosios gruzinų kalbos vertėjų X–XI a. taikyti terminologijos principai

  • Lia Karosanidze
Esminiai žodžiai: terminologija, senosios gruzinų kalbos vertėjai, senoji gruzinų terminologija, gramatikos terminija, Dionisijas Trakietis

Anotacija

    Gruzinų terminologijos istorija yra sena, tik ji nėra išsamiai tyrinėjama. Pagrindiniai viduramžių mokslininkų taikyti senosios terminologijos principai: išsamiai nagrinėti terminu žymimos sąvokos esmę, kad būtų galima sąvoką tinkamai perteikti, vengti gruzinų kalbai neįprastų normų, stengtis kuo labiau perprasti abiejų kalbų struktūras ir jas artinti, nustatyti toms kalboms būdingas taisykles, ieškoti tinkamų atitikmenų ir nekurti vertinių, kurti gruziniškus terminus su gruziniškomis šaknimis ir vedybos priemonėmis, teikti tikslias ir patikimas apibrėžtis. Tokios senosios gruzinų kalbos vertėjų taikytos teorinės nuostatos aktualios bei svarbios ir šiandien.

Skyrius
Terminologijos istorija