Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais

  • Lina Rutkienė
Esminiai žodžiai: dūrinys, gimininis terminas, klasikinis sietinis kamienas, netikrasis dūrinys, statyba

Anotacija

    Viena ryškiausių dabartinės statybos terminijos tendencijų yra tarptautinių iš graikų ir lotynų kalbų kilusių sietinių kamienų, tokių kaip aero-, makro-, mikro-, nano- ir pan., naudojimas naujiems terminams kurti. Tačiau lietuvių terminologijoje nėra vieno požiūrio į šių tarptautinių elementų morfeminį statusą. Straipsnyje aptariama požiūrių įvairovė, siūloma nagrinėjamų tarptautinių elementų nelaikyti afiksoidais (prefiksoidais ir sufiksoidais) – šiuo atveju tinkamesnis sietinio kamieno terminas. Remiantis iš statybos srities mokslinės literatūros surinkta medžiaga, straipsnyje nagrinėjama hibridinių statybos terminų su klasikiniais sietiniais kamienais raida, įvertinamos priežastys, turėjusios didžiausią įtaką šių dūrinių plitimui statybos terminijoje, nagrinėjami šių hibridinių dūrinių darybos polinkiai.

Skyrius
Terminologija ir dabartis