Pradinis puslapis

ISSN 1392-267X

Terminologija – tarptautinis recenzuojamas lietuvių ir bendrosios lingvistinės terminologijos mokslo žurnalas, leidžiamas kasmet nuo 1994 m. Terminologijai rūpi ir terminologijos teorija, ir praktika, stengiamasi apimti įvairias lietuvių terminijos sritis, pristatyti kitų šalių terminologijos patirtį, naujausias užsienio terminologijos idėjas.
Per metus išeina vienas žurnalo numeris.
Vyriausioji redaktorė dr. Albina Auksoriūtė.
Prieiga prie žurnalo turinio yra atvira, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu, skaitytojams suteikiama teisė neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar skelbimo mokesčiai.