Grįžti prie informacijos apie straipsnį Mykolo Miežinio „Lietuviszkai–latviszkai–lenkiszkai–rusiszko“ žodyno lietuviški ir latviški sinoniminiai bei variantiniai augalų vardai Atsiųsti Atsiųsti PDF