Bendrieji žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX a. pab. – XX a. pr. lietuvių gydytojų populiarinamuosiuose medicinos raštuose

  • Palmira Zemlevičiūtė
Esminiai žodžiai: terminas, pavadinimas, tabu, eufemizmas, medicina, sveikata, lytinis organas, gyvoji kalba, rašomoji kalba, reikšmė, kilmė

Anotacija

    Straipsnyje nagrinėjami XIX a. pab.–XX a. pr. lietuvių gydytojų populiarinamuosiuose medicinos raštuose (knygose, knygelėse ir straipsniuose) vartoti bendrieji žmogaus lytinių organų pavadinimai – nustatomos tų pavadinimų reikšmės, remiantis jųjų vartojimo kontekstu ir prireikus kitais šaltiniais (akademiniu lietuvių kalbos žodynu, anatomijos literatūra), išsiaiškinami pavadinimų kilmės šaltiniai (gyvoji kalba, rašomoji kalba, svetimos kalbos), svarstomi savakilmių ir svetimakilmių terminų santykio, naujų terminų sudarymo, kai kurių terminų probleminių reikšmių, terminologizacijos, eufemizacijos, konotacijos klausimai.

Skyrius
Terminologijos istorija