Terminografijos plėtros kryptys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

  • Nijolė Bliūdžiuvienė
  • Violeta Černiauskaitė
Esminiai žodžiai: bibliotekininkystė, informacijos mokslai, terminija, terminografija, terminologija, standartizacija, leksikografija, informacinės technologijos, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Anotacija

    Straipsnyje apibendrinta bibliotekininkams aktualios terminijos tvarkybos ir norminimo praktika Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Išskirtos svarbiausios terminijos tyrimo, tekstinės terminų tvarkybos, terminų žodynų rengimo ir standartizavimo kryptys. Nacionalinės bibliotekos parengti Bibliotekininkystės, bibliografijos ir knygotyros terminų (1990–1999) bei Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų (2019) žodynai bei itin svarbi profesinės veiklos standartizavimo veikla analizuota tarptautinių ir užsienio terminologijos šaltinių rengimo patirties kontekste. Nustatyti artimiausi terminografinės veiklos prioritetai ir siektini rezultatai, atsižvelgiant į Lietuvos skaitmeninių kalbos išteklių informacinės sistemos raidos tendencijas ir kaimyninių šalių nacionalinių bibliotekų terminologinės veiklos tradicijas.

Skyrius
Terminologija ir dabartis