Terminologija „Lietuvių kalbos žodyne“

  • Alvydas Umbrasas
Esminiai žodžiai: „Lietuvių kalbos žodynas“, terminologinė informacija, iliustracinis pavyzdys, terminas, terminologija

Anotacija

    Straipsnyje nagrinėjami iš Lietuvių kalbos žodyno (LKŽ) surinkti terminologijos mokslo ir praktikos duomenys. Tai bandymas skaityti žodyną kiek kitaip. Šaknį termin- laikant signalizuojančia tam tikrą terminologinio pobūdžio informaciją, iš LKŽ buvo surinkti šią šaknį turintys žodžiai, taip pat reikšmių aiškinimai, iliustraciniai pavyzdžiai su tokiais žodžiais. Sukaupta medžiaga leidžia į LKŽ žiūrėti ne tik kaip į bendro pobūdžio žodyną, bet ir kaip į dalykinės informacijos šaltinį. Tam ypač pasitarnauja iliustraciniai pavyzdžiai. Per juos galima susipažinti su terminologijos teorija ir praktika, terminologijos darbo sunkumais, terminų raida ir pan.

Skyrius
Terminologija ir dabartis