Leksinių vienetų išrinkimas specializuotiems semantiniams freimams nustatyti

  • Ana Ostroški Anić
  • Maja Lončar
  • Martina Pavić
Esminiai žodžiai: aviacijos terminija, anglų ir kroatų kalbų tekstynas, semantiniai freimai, specializuotos žinios, terminologija

Anotacija

    Straipsnyje svarstoma, kaip lygiagratieji tekstynai gali būti naudojami terminijos vienetams, taikomiems aviacijos semantiniams freimams nustatyti, atrinkti. tai pirmoji metodo specializuotiems semantiniams freimams nustatyti kūrimo pakopa. Pirmiausia aprašoma, kaip, remiantis Eur-Lex duomenų baze ir naudojantis Sketch Engine priemonėmis, rengiamas lygiagratusis tekstų rinkinys. Tada pateikiami terminų variantų išrinkimo ir jų patikrinimo rankiniu būdu metodai bei tinkamų veiksmažodžių išrinkimo ir tikrinimo procesas. Aptariant terminų patikrinimo rezultatus ypatingas dėmesys skiriamas veiksmažodžių ir žodžių junginių vaidmeniui, nustatomi tinkami semantiniai freimai ir jų elementai.

Skyrius
Terminologija ir dabartis