Internetinių terminų bazių vertinimo sistema

  • Dóra Mária Tamás
  • Eszter Sermann
Esminiai žodžiai: vertimo priemonės, terminų bazė, vertinimo sistema, orientavimasis į sąvoką, duomenų kategorijos

Anotacija

    Straipsnyje siekiama pateikti visapusišką klasifikavimo ir vertinimo sistemą, kuri būtų objektyvus pagrindas siekiant suprasti, aprašyti, klasifikuoti, vertinti ir peržiūrėti svarbiausias didesnių organizacijų internetines terminų bazes. Tokios visapusiškos leksikografinių žanrų, t. y. spausdintų ir internetinių žodynų, klasifikacijos jau esama, tačiau internetinėms terminų bazėms taikomos klasifikacijos nėra. Tyrimas grindžiamas Vengrijoje ir kitose šalyse paskelbta literatūra, kelių internetinių pavyzdžių ir dalinės klasifikacijos analize, autorių atliktais tyrimais. Bandomasis skirstymas į kategorijas taikant straipsnio priede pateikiamą schemą leidžia geriau suvokti, išsamiau aprašyti ir atidžiau įvertinti naudojimosi internetinėmis terminų bazėmis ypatumus, pagaliau – suvokti naudojimosi tokiomis bazėmis svarbą. Naujos įžvalgos gali paskatinti šias bendravimą specializuotų kalbų srityje lengvinančias priemones tobulinti.

Skyrius
Terminologija ir dabartis