Terminologijos darbas Pietų Tirolyje: nauji požiūriai, nauja terminų bazė, naujas turinys

  • Elena Chiocchetti
Esminiai žodžiai: teisės terminija, Pietų Tirolis, lyginimas mikrolygmeniu, „bistro“, teisės srities kolokacijos, terminijos vartotojų poreikiai

Anotacija

    Straipsnyje apžvelgiama teisės terminologijos darbo raida Pietų Tirolyje. Metodai yra patobulėję. Išskirtinis atliekamų terminologijos srities darbų bruožas – itališkos ir vokiškos (naudojamos Austrijoje, Vokietijoje ir Šveicarijoje) kalbų sistemų lyginimas mikrolygmeniu. Atsižvelgiant į kintančius vartotojų poreikius, atnaujinta internetinė sistema bistro (http://bistro.eurac.edu/), pavyzdžiui, imta taikyti tobulesnė filtravimo ir grįžtamojo ryšio funkcija. Vis daugiau dėmesio skiriant tiksliniams vartotojams, teko įtraukti teisės srities kolokacijas. Jau kyla vartotojų poreikių, susijusių su profesinės sveikatos ir saugos sritimis, vadinasi, reikia imtis ir techninės, medicininės bei kitų sričių mokslinės terminijos. Tai suderinti su teisės terminijai taikomais metodais – didelis metodologinis iššūkis.

Skyrius
Terminologija ir dabartis