Norint pateikti straipsnį, reikia Prisijungti arba Registruotis.

Nurodymai autoriams

Prieš teikdamas straipsnį autorius turi patikrinti, ar straipsnis atitinka visus keliamus reikalavimus. Jei tokių nurodymų nesilaikoma, straipsnis gali būti atmestas.
  • Straipsnis niekur nespausdintas, jo nenumatyta spausdinti jokiame kitame žurnale (arba pateikite paaiškinimą „Pastabose redaktoriui“).
  • Tekstas atitinka „Nurodymuose autoriams“ keliamus teksto ir literatūros pateikimo reikalavimus.

Nurodymai autoriams

  1. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų, ir rusų kalbomis. Visi pagrindinių skyrių („Terminologija ir dabartis“, „Terminologijos istorija“) straipsniai anonimiškai recenzuojami dviejų recenzentų.
  2. Pageidautina, kad straipsniai būtų parengti kompiuterine teksto rengykle MS Word, pritaikyta operacinei sistemai Windows (teksto failo prievardis .doc arba .docx). Pagrindinis tekstas turi būti surinktas Palemono šriftu. Jei kirčiuotoms raidėms panaudoti specialūs kompiuteriniai šriftai, jų rinkmenos turi būti pridedamos.
  3. Prieš tekstą nurodoma straipsnio antraštė, ne mažiau kaip penkių esminių žodžių sąrašas ir straipsnio anotacija lietuvių ir anglų kalbomis (iki 800 spaudos ženklų). Teksto pabaigoje pateikiama straipsnio įteikimo data.
  4. Pavyzdžiai išskiriami kursyvu, kai reikia – ir retinimu; pusjuodžiu šriftu nerašomi. Žodžių reikšmės nurodomos kiekvienai kalbai būdingos konfigūracijos dvigubomis kabutėmis.
  5. Lietuviškame tekste kitų kalbų asmenvardžiai pateikiami pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ ir 2016 m. gegužės 26 d. protokolinį nutarimą Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl autentiškų asmenvardžių gramatinimo“.
  6. Literatūra, kuria remiamasi, nurodoma tekste skliausteliuose: autorius, publikacijos metai ir po dvitaškio puslapis; jei nurodomas ne autorius, o publikacijos (žodyno ar pan.) raidinis ar kitoks sutrumpinimas, po jo taip pat pateikiami metai; žodynų abėcėlinės vietos puslapiai nenurodomi.
  7. Leidinių pavadinimai tekste rašomi kursyvu, straipsnių – kabutėse. Straipsnyje pirmą kartą minint autorių, pateikiamas visas vardas. Būtinos išvados. Straipsnio gale pateikiamas literatūros sąrašas, jame nurodoma ne tik vieta, kur publikacija spausdinta, bet ir leidyklos pavadinimas. Straipsnių nurodomi puslapiai (nuo–iki). Prieš literatūros sąrašą gali būti dedamas ir šaltinių sąrašas.
  8. Pagrindinių skyrių straipsniai turi turėti vieną arba dvi santraukas kitomis kalbomis. Santraukos apimtis 1500–2000 spaudos ženklų. Santraukų nereikia nepagrindinių skyrių straipsniams.

Atnaujinta 2020-02-11

Privatumo nuostatos

Žurnalo tinklalapyje įrašomos pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais žurnalo rengimo tikslais. Niekam kitam jie nebus prieinami ir nebus naudojami jokiais kitais tikslais.