Pradinis puslapis

ISSN 2351-7204

Žurnalas Bendrinė kalba leidžiamas nuo 1961 m. (iki 2014 m. vadinosi Kalbos kultūra). Elektroninė žurnalo versija pradėta leisti nuo 2014 m. Iki 2018 m. pabaigos žurnale Bendrinė kalba daugiausia straipsniai buvo spausdinami lietuvių kalba. Pagrindinė žurnalo kryptis buvo lietuvių bendrinės kalbos teorijos plėtojimas, ja pagrįstų bendrinės kalbos sistemos bei vartosenos problemų, kalbos normų raidos, kalbų politikos ir kalbinių nuostatų nagrinėjimas. Visi žurnalo numeriai prieinami adresu http://www.bendrinekalba.lt/.
Nuo 2019 m. Bendrinė kalba – tarptautinio statuso siekiantis elektroninis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, kurio tematika – lietuvių ir kitų kalbų variantiškumas, kalbos politikos, teorijos, vartosenos, tvarkybos ir kiti su (bendrine) kalba ir jos tarmėmis susiję aspektai. Taip pat svarbūs kalbos norminimo klausimai. Daug dėmesio skiriama tarpdalykiškumui: autoriai kviečiami spausdinti publikacijas, atskleidžiančias bendrinės kalbos (taip pat jos variantų, paribių) ir komunikacijos, informacinių technologijų, vertimų, edukologijos, filosofijos, muzikologijos, istorijos ir kitų artimų dalykų tyrimų sąsajas, galimybes ir sprendimus. Pasirinkta žurnalo tematika ir tarpdalykiškumas stiprina tarptautinį įvairių šalių ir kalbų mokslininkų bendradarbiavimą, leidžia skleistis inovatyvioms idėjoms, spartina keitimąsi aktualia informacija, tyrimais ir patirtimi.
Vyriausioji žurnalo redaktorė doc. dr. Rasuolė Vladarskienė.
Prieiga prie žurnalo turinio yra atvira, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu, skaitytojams suteikiama teisė neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar skelbimo mokesčiai.