Tarp Scilės ir Charibdės: dėl kalbos situacijos ir kalbos politikos dabartinėje Islandijoje

  • Ari Páll Kristinsson
Esminiai žodžiai: kalbos vadyba, kalbos politika, kalbos ideologijos, islandų kalba, prestižo planavimas

Anotacija

    Islandijos literatūrinė tradicija, konservatyvus kalbinis paveldas ir kalbinio purizmo ideologijos – svarbi Islandijos nacionalinės tapatybės dalis. Išsaugoti kalbinį ir literatūrinį tęstinumą yra pagrindinis atvirosios Islandijos kultūros politikos tikslas. Tačiau dėl globalizacijos svarbiose šiuolaikinio gyvenimo srityse vis labiau įsigali tarptautinė kalba. Tai kelia susirūpinimą, nes kinta skaitymo įpročiai, veikiamas kalbos tvarumas ir kalbos aplinka apskritai. Atsižvelgiant į šį kontekstą, šiame straipsnyje aprašomos vyraujančios islandų kalbos ideologijos, aptariama šiuolaikinė kalbinė praktika, kalbos politika ir šių dienų kalbos tvarkymo galimybės bei apribojimai.

Skyrius
Straipsniai