Jaunųjų vakarų aukštaičių kauniškių kalbinės gimtinės vaizdiniai: Kauno, Jurbarko, Šakių ir Marijampolės kalbinis (ne)giminiškumas

  • Laura Geržotaitė
Esminiai žodžiai: perceptyvioji dialektologija, vakarų aukštaičiai kauniškiai, kalbinė gimtinė, kalbinis giminiškumas, pieštiniai žemėlapiai
Skyrius
Straipsniai