Įvardžiuotiniai dalyviai su priklausomais žodžiais: kodifikuotoji norma ir jos neaiškumai

  • Ramunė Vaskelaitė
Esminiai žodžiai: įvardžiuotinė forma, įvardžiuotinis dalyvis, įvardžiuotinis būdvardis, priklausomi žodžiai, pažymimasis žodis, pažyminys, daiktavardis
Skyrius
Straipsniai