Lietuvių kalbos fonologijos įsisavinimas: netikrų žodžių kartojimo eksperimentinis tyrimas

  • Eglė Krivickaitė
  • Ineta Dabašinskienė
Esminiai žodžiai: fonologijos įsisavinimas, netikrų žodžių kartojimo testas, skiemens struktūra, natūraliosios fonologijos teorija
Skyrius
Kalba ir visuomenė