Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinio advokato išvadų leksinių analitinių konstrukcijų vertimas iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą

  • Aurelija Leonavičienė
  • Dalia Liepuoniūtė
Esminiai žodžiai: leksinė analitinė konstrukcija, vertimo būdas, administracinis stilius, bendrinės kalbos norma
Skyrius
Kalba