Ar vis dar aktualus Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas? Vertinių atvejis

  • Erika Rimkutė
Esminiai žodžiai: kalbos kultūra, lietuvių kalba, neteiktini vertiniai, Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas, „Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas“, motyvuota ir nemotyvuota vartosena
Skyrius
Straipsniai