Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“: augalai ir gyvūnai

  • Anželika Gaidienė
  • Danutė Liutkevičienė
Esminiai žodžiai: reikšmė, apibrėžtis, kognityvinė apibrėžtis, tradicinė apibrėžtis, žodynas, „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“
Skyrius
Leksikografijos problemos