Dėl terminų „standartizacija“, „norminimas“ ir „kodifikacija“ santykio dabartinėje norminamojoje kalbotyroje

  • Rita Miliūnaitė
Esminiai žodžiai: bendrinė kalba, kalbos tvarkyba, kalbos standartizacija, norminimas, kodifikacija, terminija
Skyrius
Dabartinės kalbos aktualijos