TEMATIKA
Bendrinė kalba yra elektroninis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, jame skelbiamos publikacijos tokiomis temomis:

 • kalbos teorijos, sistemos, vartosenos ir kitų su (bendrine) kalba ir jos tarmėmis susijusių aspektų tyrimai;
 • lietuvių ir kitų kalbų variantiškumo, kalbos norminimo, tvarkybos, kalbos funkcionavimo visuomenėje, kalbos mokymo, kalbinių nuostatų ir kalbos politikos klausimai;
 • tarpdalykiniai tyrimai, kuriuose atskleidžiamos bendrinės kalbos (taip pat jos variantų, paribių) ir komunikacijos, informacinių technologijų, vertimų, edukologijos, filosofijos, muzikologijos, istorijos ir kitų artimų dalykų tyrimų sąsajos, galimybės ir sprendimai;
 • leidinių recenzijos žurnalo tematika;
 • informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius.

RECENZAVIMAS IR PUBLIKAVIMO DAŽNUMAS
Žurnalui Bendrinė kalba įteikti straipsniai anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai. Recenzavimas paprastai trunka apie mėnesį. Rengdamas galutinį straipsnio variantą autorius privalo atsižvelgti į recenzentų pastabas.
Žurnalas leidžiama tik elektroniniu formatu. Per metus išeina vienas jo tomas.

KALBOS
Žurnale nuo 2019 m. straipsniai spausdinami šiomis kalbomis:

 • anglų,
 • latvių,
 • lietuvių,
 • rusų,
 • vokiečių.

VIEŠA PRIEIGA
Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio. Tai skatina didesnius žinių mainus pasauliniu mastu.

DUOMENŲ BAZĖS
Žurnalas įtrauktas į šias duomenų bazes:

 • CEEOL,
 • EBSCO,
 • MLA International Bibliography,
 • Lituanistika.

KONTAKTAI

Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius
Lietuva

Vyriausioji redaktorė Rasuolė Vladarskienė, el. paštas rasuole.vladarskiene@lki.lt

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Jurgita Jaroslavienė, el. paštas jurgita.jaroslaviene@lki.lt

Sekretorė Ramunė Vaskelaitė, el. paštas ramune.vaskelaite@lki.lt