Pradinis puslapis

ISSN 1648-4444

Mokslo žurnalas Acta Linguistica Lithuanica leidžiamas nuo 1957 m. (iki 1999 m. vadinosi Lietuvių kalbotyros klausimai). Žurnale spausdinami straipsniai, susiję su lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais, bendrosios ir lyginamosios kalbotyros problemomis, naujausiomis lingvistikos kryptimis ir metodais.
Per metus išeina du Acta Linguistica Lithuanica tomai.
Vyriausioji redaktorė akad. prof. dr. Grasilda Blažienė.
Prieiga prie žurnalo turinio yra atvira, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu, skaitytojams suteikiama teisė neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar skelbimo mokesčiai.