Daukantiškas Granausko alsavimas

  • Roma Bončkutė
Esminiai žodžiai: istoriografija, literatūra, proza, ritmas, alsavimo poetika, Simonas Daukantas, Romualdas Granauskas, Juozas Baltušis

Anotacija

    Straipsnyje aptariama lietuvių nacionalinės istoriografijos pradininko ir lietuvių rašomosios kalbos modernizatoriaus Simono Daukanto (1793–1864) įtaka Romualdo Granausko (1939–2014) prozai, ypač jo apysakai Jaučio aukojimas (1975).
    Apysakos analizė parodė, kad R. Granauskas buvo paveiktas S. Daukanto istoriografijos, perėmė istoriko koncepcijas, motyvus ir raišką. S. Daukanto ritminės prozos paveiktas, R. Granauskas sukūrė savito ritmo prozos pavyzdį.

Numeris
Skyrius
Straipsniai