Antano ir Jono Juškų mokslinės veiklos Kazanėje ideologiniai kontekstai

  • Margarita Matulytė
Esminiai žodžiai: lietuvių folkloras, lotyniškas šriftas, kirilika, leidyba, Kazanės universitetas, lingvistinių tyrimų centras

Anotacija

    Straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kodėl būtent Kazanėje 1878–1882 m. buvo įmanoma išleisti brolių Juškų parengtus veikalus (lietuvių tautinį folklorą) lotynų raidynu. Tyrimas nukreiptas į jų aktyviausios mokslinės veiklos periodu Kazanės krašte vyravusias sociokultūrines sąlygas ir ideologinius mokslinės aplinkos kontekstus.

Numeris
Skyrius
Straipsniai