Kartojimosi kategorija lingvistiniame diskurse

  • Zinaida Pakholok
Esminiai žodžiai: kategorija, lingvistinės kategorijos, kategorijų rūšys, kartojimasis, kalbos vienetai, diskursas, filosofija, metodologija

Anotacija

    Straipsnyje analizuojamas kategorijų fenomenas, aprašomos lingvistinių kategorijų rūšys ir jų tyrimo istorija. Kadangi šiuolaikiniame moksle ne tik formuluojamos naujos sąvokos, bet ir plečiamas seniai susiformavusių sąvokų turinys, akcentu tampa kartojimosi kategorija. Ši kategorija suprantama kaip objektyvus dėsningumas, būdingas visiems materialaus pasaulio objektams ir reiškiniams bei leidžiantis tuos objektus ar reiškinius atkurti iš dalies arba visiškai. Kartojimosi kategorijos statusas prasideda nuo galimybės, veda abstrahavimo link ir išreiškiamas kalbinių priemonių sistema. Šio termino vartosena ir nauja konceptuali analizės schema leidžia aprašyti skirtingus kalbinius reiškinius, kurie sudaro kartojimosi pagrindą.

Numeris
Skyrius
Straipsniai