Vilniaus apskrities toponimų semantinės opozicijos

  • Pavel Skorupa
Esminiai žodžiai: opozicija, toponimas, dabartinė Vilniaus apskritis, semantiniai ryšiai, antoniminiai ryšiai

Anotacija

    Straipsnyje nagrinėjamos šių dienų Vilniaus apskrities toponimų (tiek gyvenviečių, tiek ne gyvenviečių vardų) (semantinės) opozicijos. Tradiciniuose lietuvių toponimijos tyrimuose, ypač hidronimijos, minimi paskiri antoniminiai vietovardžių pavyzdžiai, tačiau iki šiol sistemiškiau jie nebuvo tyrinėti. Tyrimui buvo surinkti 5103 dabartiniai toponimai (upių, upelių, tvenkinių ir gyvenviečių vardai) ir nustatyta, kad 400 toponimų (hidronimų ir oikonimų klasėse) sudaro 191 opoziciją. Opozicijos analizuojamos ne tik pagal jų antoniminius semantinius ryšius, bet ir formaliai, t. y. sudėtinių ir sudurtinių vardų komponentų vaidmuo tiriamas sintaksiniu (žodžių darybos) lygmeniu.

Numeris
Skyrius
Straipsniai