Rankraštinio „Lietuvių kalbos žodyno“ autorystės klausimas: nauji faktai, paaiškėję atliekant teismo rašysenos ekspertizę

  • Geda Montvilaitė
  • Anna Tollarová
Esminiai žodžiai: rankraštinis „Lietuvių kalbos žodynas“, Františekas Ladislavas Čelakovskis, teismo rašysenos ekspertizė, lituanistika, čekų baltistika

Anotacija

    Archyvinis dokumentas Lietuvių kalbos žodynas (signatūra IV A 11) yra saugomas Čekijos nacionalinio muziejaus bibliotekos rankraščių ir senųjų spaudinių skyriuje. Šis rankraštinis leksikografinis paminklas datuojamas XIX a. pirmąja puse. Jame yra 1701 straipsnis. Šiame straipsnyje analizuojamas žodyno autorystės klausimas remiantis ankstesniais tyrimais, kuriuose F. L. Čelakovskis nurodomas kaip galimas žodyno autorius. Straipsnyje pristatomi nauji Čekijoje atliktos teismo rašysenos ekspertizės rezultatai. Aptariami įrodymai remiasi prielaida, kad F. L. Čelakovskis yra rankraštinio Lietuvių kalbos žodyno autorius.

Numeris
Skyrius
Straipsniai