Žodžio „augalas“ samprata (remiantis studentų apklausa)

  • Anželika Gaidienė
  • Danutė Liutkevičienė
Esminiai žodžiai: apklausa, reikšmė, tipiškiausias požymis, apibrėžtis, terminas, augalas

Anotacija

    Lietuvių kalbos aiškinamieji žodynai (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, Lietuvių kalbos žodynas) žodį augalas paprastai apibrėžia kaip botanikos terminą minėdami jo esminius požymius – ‘organizmas’, mintantis ‘neorganinėmis medžiagomis’, kuriam būtina ‘šviesos energija’. Tačiau augalas yra ne tik terminas, bet ir kasdienis, įprastas žodis, kurį aiškinamieji žodynai galėtų apibrėžti ir buitiškiau, fiksuodami tipiškus jo požymius, tipiškus kategorijos narius ir pan., kad žodyno skaitytojui šis žodis būtų lengviau suvokiamas. Siekiant išsamiau išnagrinėti, kaip suvokiamas žodis augalas, kurie jo požymiai yra svarbesni ir lengvai atpažįstami, o kurie yra ne tokie svarbūs, buvo atlikta studentų apklausa, kurios rezultatai galėtų padėti papildyti augalo tradicinę (labiau mokslinę) apibrėžtį tipiškesniais požymiais.

Numeris
Skyrius
Straipsniai