Leksinė–semantinė „Aussie“ grupė šiuolaikiniame Australijos slenge

  • Liudmyla Naumenko
  • Liliia Bilas
  • Vira Ponomarova
Esminiai žodžiai: Aussie, Australijos slengas, leksinė-semantinė grupė, leksinis-semantinis variantas, sinonimų eilė

Anotacija

    Straipsnio tikslas – ištirti leksinę-semantinę grupę „Aussie“ šiuolaikiniame Australijos slenge (taip pat žinomame kaip „strine“, t. y. australiškasis anglų kalbos variantas). Straipsnio tikslas yra nustatyti leksemos „Aussie“ semantinę struktūrą ir jos LSV (leksinių-semantinių variantų) ryšius, rekonstruoti „Aussie“ leksinę-semantinę grupę (LSG) ir jos sinonimiškas eiles, ištirti jos vaizdavimą leksikografiniuose ir interneto šaltiniuose, taip pat atlikti jos LSV sinonimų eilių narių leksinę-semantinę ir stilistinę analizę. Atliktas tyrimas parodė, kad leksema „Aussie“ Australijos slenge turi keturias reikšmes: pagrindinė reikšmė – „Australija“ (pagrindinė sema „šalis“), vediniai – „australas“ / „australai“ (pagrindinė sema „gyventojas (-ai)“), „australų anglų kalba“ (pagrindinė sema „kalba“), ir „Australijos doleris“ (pagrindinė sema „pinigai“). Pagrindinės ir išvestinės reikšmės atsispindi leksiniuose-semantiniuose santykiuose „visa–dalis“. Kiekviena reikšmė (LSV) sudaro sinoniminę slengo nominacijų eilutę – žodžius ir žodžių junginius, pateiktus šia skaitine forma: „Australija“ – 13, „australas“ – 170, „australų anglų kalba“ – 3, „Australijos doleris“ – 45. Leksinė-semantinė ir stilistinė sinonimų analizė atskleidė: a) jų formavimo būdus – afiksus, dūrinius, trumpinius, b) įvardijimo procesus – perifrazę, metaforinius ar metoniminius perkėlimus, antonomaziją, aliteraciją, asonansą, onomatopėją, rimą, abliaciją / gradaciją, aliuziją; c) semantinius bruožus, palengvinančius jų kūrimą – spalvą, dydį, medžiagą, funkciją, išvaizdą, socialinę padėtį, vietą, klimatą, pramogą, jausmą.

Numeris
Skyrius
Straipsniai