Naujųjų dūrinių analizės ir klasifikacijos galvosūkiai

  • Daiva Murmulaitytė
Esminiai žodžiai: žodžių daryba, naujadarai, sudurtiniai daiktavardžiai, analogija, kontaminacija (maišyba)

Anotacija

    Straipsnyje apžvelgiami netipiniai lietuvių kalbos neologizmų, padarytų iš dviejų ar kelių žodžių, darybos atvejai. Nagrinėjami Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne iki 2019 m. pradžios sukaupti daiktavardžiai – dūriniai ir kontaminantai. Aptariami lietuvių kalbos gramatikose neaprašyti indigenių sudurtinių daiktavardžių tipai, mišrieji dariniai (pvz., saulėdengtės). Svarstoma keleto okazinių darinių (kūnovara, megztipaltis) darybos motyvacija, analoginių darinių vieta lietuvių kalbos darinių sistemoje. Ypatingas dėmesys skiriamas naujažodžiams, turintiems dūrinių ir kontaminantų bruožų (pvz., dvirtakis), kontaminacijos ir dezintegracinės žodžių darybos santykiui.

Numeris
Skyrius
Straipsniai