Naujos šiuolaikinės lietuvių dialektologijos kryptys: multimodalusis tyrimų modelis

  • Danguolė Mikulėnienė
Esminiai žodžiai: lietuvių dialektologija, tradicinė tarmė, naujasis tarminis variantas, sociokultūriniai tinklai, kalbinis kraštovaizdis, mentalinis žemėlapis, multimodalusis tyrimo modelis

Anotacija

    Šiuolaikinė dialektologija pripažįsta tradicinių tarmių kaitą ir jų gyvybingumą. Šio straipsnio tikslas – supažindinti su šiuolaikiniu tradicinių tarmių ir naujųjų tarminių darinių tyrimo modeliu, kurį taiko Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro tyrėjai tradicinės ir šiuolaikinės (multimodaliosios) dialektologijos kontekste.

Numeris
Skyrius
Straipsniai