Lietuvių kalbos institutas
Petro Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius
Lietuva

Institute of the Lithuanian Language
Petro Vileišio St 5
LT-10308 Vilnius
Lithuania

Redaktorius (-ė)

Grasilda Blažienė

Mokslo sekretorius (-ė)

Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė